banner

Dotacje UE

dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma „REVISON – Rzeszów Józef Król sp. z o.o.” spółka komandytowa, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu: „Wdrożenie w firmie REVISION systemu B2B, realizującego wymianę elektronicznych danych i dokumentów księgowo – podatkowych oraz procesu rewizji finansowej z partnerami”

Projekt polega na wytworzeniu i uruchomieniu systemu B2B, przeznaczonego do wsparcia procesów biznesowych, którego integralnym elementem jest Platforma Obsługi Dokumentów Finansowych i Procesu Audytu (ODFiPA). Wdrożony system B2B, zapewni komunikacją elektroniczną w modelu technologicznym będącym interaktywnym rozwiązaniem internetowym między Partnerami a firmą REVISION.

Okres realizacji projektu: 2014.11.01 – 2015.07.31
Informacji na temat projektu udziela:
Stanisław Król, tel. +17 852 22 38, e-mail: biuro@rs.rzeszow.pl

Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach: http://www.europa.eu, http://www.poig.gov.pl, http://www.mac.gov.pl, http://www.mrr.gov.pl, http://www.parp.gov.pl; http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, http://www.mg.gov.pl/

Ogłoszenia o zamówieniach

I. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego nr 1/POIG-8.2-004/11/14 z 2014-11-03
1. REVISION01_Zapytanie ofertowe 01_POIG-8.2-004_11_14 plik do pobrania
2. REVISION01_Formularz_oferty 01_POIG-8.2-004_11_14 plik do pobrania
II. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego nr 2/POIG-8.2-004/11/14 z 2014-11-03
1. REVISION02_Zapytanie ofertowe 02_POIG-8.2-004_11_14 plik do pobrania
2. REVISION02_Formularz_oferty 02_POIG-8.2-004_11_14 plik do pobrania