banner

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biuro rachunkowe Revision-Rzeszów oferuje kompleksową obsługą księgową firm, w tym asystą prawnopodatkową przy rejestracji firmy oraz dalszym wykonaniem usług księgowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem organizacyjnym, technologicznym i kompetencyjnym, aby podjąć się pełnej obsługi księgową firmy.

W ramach umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych oferujemy m.in.:

– ustalenie zakładowego planu kont,

– prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

– wycenę aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

– sporządzanie  sprawozdań finansowych, dla GUS i PFRON,

– raportowanie dla jednostek macierzystych,

– rozliczenia budżetowe,

– uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach budżetowych,

– wyprowadzania zaległości.

 

Kilka głównych korzyści wynikających z outsourcingu księgowości:

  1. Obniżenie kosztów prowadzenia księgowości

Według wyliczeń badaczy outsourcing księgowości umożliwia uzyskanie oszczędności rzędu 20-50% w stosunku do całkowitych kosztów prowadzenia księgowości wewnętrznej.

  1. Doświadczenie i profesjonalizm

Firma, która oferuje outsourcing księgowości wie , jak znaleźć najlepszych pracowników na rynku. Ponadto w trakcie pracy z wieloma klientami, firma (i jej pracownicy) nabiera bogatego doświadczenia i nieustannie, poprzez różne systemy gromadzi unikatowe know-how.

  1. Koncentracja na działalności podstawowej

Outsourcing (w tym także księgowy) części usług i procesów pozwala właścicielowi czy zarządowi na skoncentrowanie wszystkich sił i środków na zasadniczej działalności, do której firma została powołana i w której się specjalizuje.