banner

Wyceny, przekształcenia oraz fuzje przedsiębiorstw

Naszym klientom oferujemy obsługę i wsparcie w różnego rodzaju procesach przekształceń własnościowych. Świadczymy także usługi w zakresie zmian strukturalnych spółek – połączeniach, podziałach, przekształceniach formy prawnej.

W szczególności – na zlecenie sądów gospodarczych – wydajemy opinie atestacyjne przewidziane Ustawą z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

Nasze usługi:

  • badanie planu łączenia, podziału lub przekształcenia spółki,
  • wspomaganie procesów restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń kapitałowych spółek,
  • wyrażanie opinii na temat poprawności wyceny aportów,
  • badanie sprawozdań założycieli spółek kapitałowych,
  • badanie sprawozdania Zarządu przy pokryciu podwyższenia kapitału akcyjnego wkładem niepieniężnym,
  • wycena rynkowej wartości akcji/udziałów przeznaczonych do wykupu,
  • wycena wartości przedsiębiorstwa,
  • wycena poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.