banner

Doradztwo podatkowe

Proponujemy:

– przeprowadzenie audytów w zakresie podatków: VAT, CIT, PIT, PCC,

– określenie konsekwencji podatkowych związanych z konkretnym stanem prawnym faktycznym i przyszłym,

– interpretację norm prawa podatkowego,

– przeglądy rozliczeń publicznoprawnych i ocenę ich poprawności,

– reprezentację klienta w kontaktach z organami skarbowymi,

– przeprowadzanie rozliczeń podatkowych, przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych,

– zarządzanie ryzykiem podatkowym.