banner

Doradztwo księgowe

Obok  prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów, oferujemy usługi doradztwa księgowego polegające m.in. na:

opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych,
spotkania konsultacyjne,
dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa,
ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem księgowym i ich wpływ na wynik finansowy.