banner

Due dilligence

Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Oferujemy usługi due dilligence mieszczące się w zakresie naszych kompetencji, są to zatem analizy finansowo – księgowe oraz analizy podatkowe.