banner

O firmie

Biuro nasze działa od września 1990 r. początkowo w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, od  lipca 1995 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od sierpnia 2010 roku w formie spółki komandytowej. Jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 691 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz ustawy o rachunkowości. Wszystkie usługi ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej.

Obecnie Biuro zatrudnia 45 pracowników, w tym 12 biegłych rewidentów oraz 10 aplikantów. Zespół nasz składa się z biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów biegłych rewidentów, ekonomistów specjalizujących się w rachunkowości, specjalistów podatkowych. Czterech biegłych rewidentów posiada uprawnienia z zakresu MSR/MSSF (ACCA).

W okresie działalności:

  • przeprowadziliśmy około 3000 badań sprawozdań finansowych
  • na bieżąco prowadzimy obsługę księgową dla ponad 260 firm
  • dokonaliśmy około 180 przekształceń firm jednoosobowych, spółek cywilnych i sp. z o.o. w spółki z o.o. i akcyjne
  • dokonaliśmy kilkudziesięciu audytów projektów unijnych
  • przeprowadzamy wyceny spółek oraz wyceny majątku
  • na bieżąco prowadzimy doradztwo w zakresie rachunkowości oraz prawa podatkowego

baner_cien